Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς γύρισαν σὲ πτωτικὲς τάσεις, μετὰ ἀπὸ τριήμερη ἄνοδο, ὡς ἀντίδραση στὴν ἐπιδημία ἢ ὡς ἀποκόμιση κερδῶν ἀπ’ τοὺς κερδοσκόπους· ὅλα ὑποχώρησαν, εὐρώ, 1,0860 δολλάρια καὶ 119,1040 γιέν, χρυσός, 1550,75, πετρέλαιο, 55,37. Πάντως δὲν φαίνονται καὶ τόσο ἀνήσυχοι οἱ ἐπενδυτές, καθὼς ἡ πτώση εἶναι μικρὴ ὑποχώρηση, ὅπως συμβαίνει πάντοτε· ἀντιθέτως, στὴν Βρεταννία ὁ αἰφνίδιος ἀνασχηματισμὸς ἔχει προκαλέσει πολλὰ ἐρωτήματα, ὡς πρὸς τὴν σκοπιμότητά του, δύο μῆνες μετὰ τὶς ἐκλογές. Ὁ Μπόρις Τζόνσον τὸν δικαιολόγησε, ὅτι ἔγινε γιὰ τὴν σύσταση πιὸ ἀποτελεσματικοῦ σχήματος, δηλαδή, ἀναγνώρισε ὅτι ἀντιμετωπίζει πολλὰ προβλήματα μὲ τὸ Brexit κι ἐπιδιώκει τὴν ἀναζήτηση πιὸ δυναμικῶν στελεχῶν γιὰ τὴν ἐπίλυσή τους· πολλοὶ σχολιαστὲς διερωτῶνται, τὸ ἂν πράγματι εἶναι θέμα στελεχῶν κι ὄχι βιαστικῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὁπότε βρίσκεται ἀπέναντι στὰ διαρθρωτικὰ προβλήματα τῆς βρεταννικῆς οἰκονομίας. Ἡ ἀπομόνωσή της θεωρεῖται δεδομένη στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους.