Τὰ ρωσοτουρκικὰ κρίνουν καὶ τὰ ἑλληνοτουρκικὰ

Ἡ ἐξέλιξη τῶν ρωσοτουρκικῶν, μὲ αἰχμὴ τὸ Ἰντλὶμπ καὶ τὴν Λιβύη μαζί, καθορίζουν σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ τὰ ἑλληνοτουρκικά· ἡ Μόσχα ἐμφανίζεται ἀνυποχώρητη στὰ δύο θέματα, στὴν ὑποστήριξη τοῦ Χαφὲζ Ἀσσὰντ καὶ τοῦ Χαλίφα Χαφτάρ, ὡς κύριους ἄξονες συνεργασίας της μὲ τὸν ἀραβικὸ κόσμο καὶ τῆς παρουσίας της στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, πέραν τῆς προσβολῆς τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν στὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς ἱστορίας της, μὲ τὶς ὕβρεις κατὰ τῆς Κριμαίας καὶ ὑπέρ τῶν Τατάρων. Ὁ ΟΗΕ μᾶλλον θὰ πρωτοκολλήσει ἐντὸς τῶν ἡμερῶν τὸ τουρκολιβυκὸ μνημόνιο, ἀλλὰ αὐτὸ θεωρεῖται ἀπ’ τοὺς διπλωματικοὺς κύκλους ὡς ἄνευ ἀξίας· ἡ πλήρης σχεδὸν ἀπομόνωση τῆς Ἄγκυρας εἶναι δεδομένη, διότι καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ἔχουν πλέον τὴν ἄνεση ὑποστηρίξεώς της.