Ἐπιστροφὴ προστατευτισμοῦ

Τὴν ἐμμονή του γιὰ ἐπιστροφὴ στὸν προστατευτισμὸ καὶ στὸν ἀπομονωτισμὸ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν βλέπουν οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ τὶς ἀπειλὲς κατὰ τῆς χρησιμοποιήσεως τῶν κοινωνικῶν δικτύων τῆς Huawei καὶ τὴν ἐπιβολὴ 15% δασμῶν στὴν Airbus· οἱ ἀντιδράσεις εἶναι ἰσχυρές, ἀκόμη κι ἀπ’ τὸν τελευταῖο φίλο τους, τὴν Βρεταννία, ἀφοῦ ἔχασαν τὸν Ναπολεοντίσκο στὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἐπιδημία στὴν Κίνα ἔχει ἐπηρεάσει σημαντικὰ καὶ τὶς οἰκονομικὲς σχέσεις καὶ περισσότερο τὶς συναλλαγὲς ἀγαθῶν, ἀγροτικῶν προϊόντων καὶ διαρκῶν καταναλωτικῶν· ἦταν ἀναμενόμενο αὐτό, ἐπειδὴ καὶ οἱ ἐπισκέψεις ἔχουν περιορισθεῖ. Οἱ ἐπιπτώσεις της στὴν παγκόσμια οἰκονομία ἀναμένονται, ἀλλὰ στὴν Οὐάσιγκτον φαίνεται ὅτι ἡ ἐπιλογὴ τοῦ προέδρου τους εἶναι ἡ ἐθνικιστικὴ πολιτικὴ τοῦ America first, διότι τὴν θεωρεῖ ὡς τὴν καλύτερη γιὰ τὴν νίκη του στὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τοῦ Νοεμβρίου· ἄλλωστε, ἡ ἀπαλλαγή του ἀπ’ τὶς κατηγορίες, γιὰ κατάρχηση ἐξουσίας πιστεύει ὅτι ἐμπράκτως τὸν ἐξυπηρετεῖ.