Ἐπιπτώσεις τῆς ἐπιδημίας

Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ἐπιδημίας προσμετρῶνται πλέον ἀπὸ ὅλους, καθὼς στὴν Κίνα φαίνεται ὅτι τίθεται ὑπὸ ἔλεγχο· τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα ἀναφρέρουν, ὅτι σὲ ἀπομόνωση, διαφόρου μορφῆς, ἐτέθησαν 250 μὲ 300 ἑκατομμύρια κάτοικοι, κυρίως στὶς κεντρικὲς καὶ ἀνατολικὲς ἐπαρχίες, μὲ αὐστηρότερη ἐκείνη τοῦ Βουχάν. Σὲ πολλὰ νοσοκομεῖα μάλιστα ἐπέβαλαν τὸ κούρεμα τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν γυναικῶν, γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν μολύνσεων· τὸ Πεκῖνο πιστεύει, ὅτι περιορίζεται ἡ ἐξάπλωση τοῦ κοροναϊοῦ, κι ὅτι ἡ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν θυμάτων καὶ τῶν κρουσμάτων ὀφείλεται στὴν συμπλήρωση τῆς ἐπωάσεώς του. Τὸ πρόβλημα ἔγκειται στὶς ἄλλες χῶρες καὶ στὸ ἂν παρατηρηθεῖ μεγάλη ἐξάπλωση σὲ κάποια ἀπ’ αὐτές· ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας ἀναγνωρίζει, ὅτι δύσκολα πολὺ ἄλλη χώρα δύναται ἐλέγξαι τὸ ἴδιο ἀποτελεσματικὰ τὴν ἐπιδημία, ἐπειδὴ δὲν διαθέτει τοὺς μηχανισμοὺς συντηρήσεως τοῦ κόσμου στὴν πλήρη ἀπομόνωσή του. Ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία στὴν καθημερινότητά τους μέτρησε.