Ἀναμονὴ τῶν ρωσοτουρκικῶν

Σὲ κατάσταση ἐναγωνίου, γιὰ τὴν Ἄγκυρα, ἀναμονῆς βρίσκονται οἱ ρωτουρκικὲς σχέσεις γιὰ Συρία καὶ Λιβύη, ἐν ὄψει τῆς σημερινῆς συναντήσεως στὴν Μόσχα· οἱ κορῶνες τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογάν, ὅτι θὰ εἰσβάλει στὸ Ἰντλίμπ, ἂν δὲν ἀποχωρήσουν οἱ συριακὲς δυνάμεις, θεωρεῖται ὅτι ἀπευθύνονται στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας του. Ὁ ἐναέριος χῶρος καὶ οἱ ὁδικὲς μεταφορὲς τῆς Συρίας ἐλέγχονται ἀπ’ τοὺς Ρώσους μὲ ἀπόλυτο τρόπο· ἄλλωστε, ἔχουν θέσει τοὺς ὅρους τους, γιὰ ἀποκοπὴ κάθε σχέσεως μὲ τὶς τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις στὸ Ἰντλὶμπ καὶ γιὰ ἀπόσυρση τῶν μισθοφόρων τους ἀπ’ τὴν Τρίπολη. Τοὺς ὅρους αὐτοὺς ὅμως ἀδυνατεῖ ἐκπληρῶσαι ὁ Τοῦρκος πρόεδρος καὶ ἐπειδὴ εἶναι ταυτισμένος μὲ τὴν ὀργάνωση καὶ ἐξάπλωση τῆς τρομοκρατίας καὶ ἐπειδὴ εἶναι Ἀδελφὸς Μουσουλμάνος· μέσος ὅρος στὸν ἰσλαμικὸ φανατισμὸ δὲν ὑπάρχει. Ἀπ’ τὴν ἄλλη, ἔχει ἀπόλυτη ἀνάγκη τοῦ Κρεμλίνου γιὰ τὴν προμήθεια φυσικοῦ ἀερίου καὶ τῶν πυραύλων του S400.