Ἑδραία ἐμπέδωση τῆς νέας πολιτικῆς δυναμικῆς

Ἡ ἑδραία ἐμπέδωση τῆς νέας πολιτικῆς δυμανικῆς, μὲ ἀναγνωρισμένη ἀπὸ ὅλους τῆς κυριαρχίας τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καὶ τὴν ἀνάδειξη τῶν σκανδάλων τοῦ ἀριστερόστροφου φασισμοῦ, ὅπως καὶ τοῦ πρώτου ἑξαμήνου τοῦ 2015, ἐπιβάλλει ἄλλη πολιτικὴ ἀπ’ τὰ ἄλλα κόμματα· ἡ δυσκολία τους ὅμως ἀπαλλαγῆς ἀπ’ τὴν μεταπολιτευτικὴ λογικὴ τῆς διαιρέσεως δεξιᾶς καὶ ἀριστερᾶς εἶναι ἐμφανέστατη. Περισσότερο προσκολλημένος στὰ δεσμὰ τῆς ἰδεολογικῆς του ἐκκινήσεως δείχνει ὅτι εἶναι ὁ Ναπολεοντίσκος, ὅπως φάνηκε μὲ τὴν διαφαινόμενη δημοσίευση τῶν ὑποκλοπῶν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Γιουρωγκρουπ ἀπ’ τὸν Κουρεμένο· δείχνει ὅτι παθαίνει σύγκρυο, ἀκόμη κι ἀπ’ τὸν ὑπαινιγμό, ὅτι θὰ γίνει ἔρευνα γιὰ τὰ πεπραγμένα του τὴν περίοδο ἐκείνη. Ἀλλά, μὲ ὅσα ἀποκαλύπτονται καὶ τὴν θρασύτητα τοῦ τότε ὑπουργοῦ του Οἰκονομικῶν -ὁ ὁποῖος μᾶλλον παίζει ὡς ὁ ἐκλεκτὸς τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων, ἐπειδὴ εἶναι κοινὸ μυστικὸ στοὺς διπλωματικοὺς κύκλους, ὅτι δὲν διαφαίνεται ἐπιβίωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἐὰν ἀποκαλυφθοῦν ὅλα τὰ σκάνδαλα- κι ἔτσι αὐτοπροτείνεται στοὺς Ἀμερικανοὺς ὡς ὁ ἄνθρωπός τους· τὰ ἐσωτερικὰ τῶν κέντρων αὐτῶν δὲν μετροῦν καὶ πάρα πολύ, παρ’ ὅτι προσέφεραν τὴν ἐπιβίωση τοῦ ἀριστερόστροφου φασισμοῦ τὸν Ἰούλιο, ἀλλὰ ξεθώριασε γρήγορα ἡ ἐπιρροή τους, παρὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῆς διαπλοκῆς. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς διακατέχεται ἀπὸ σύνεση καὶ φρόνηση στὴν καθημερινότητά του.

Ἡ ἀναγνώριση ἀπ’ τὶς ἀγορὲς τῆς ἀνακάμψεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ ἡ πλήρης ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης ἐμπνέει αἰσθήματα αἰσιοδοξίας καὶ ἀνατάσεως στὸν κόσμο· τὰ χαμηλὰ ἐπιτόκια σὲ ἱστορικὰ ἐπίπεδα καὶ ἡ μαζικὴ εἰσροὴ ξένων ἐπενδύσεων, μαζὶ μὲ τὴν ρύθμιση τῶν κόκκινων δανείων καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς χορηγήσεως πιστώσεων ἀπ’ τὶς τράπεζες, θεωροῦνται ὡς ἐφαλτήριο στὴν χώρα. Τὸ ἐπαναλαμβάνουμε, ὁ ἁπλὸς κόσμος δὲν ἐπηρεάσθηκε καθόλου ἀπ’ τὴν κινδυλογία τῆς ἀτλαντόδουλης διαπλοκῆς καὶ τῶν κραυγῶν τῆς φραγκίας· ἀντιθέτως ἤρεμος καὶ ἀποφασιστικὸς ἀντιμετωπίζει τὶς τουρκικὲς προκλήσεις καὶ δὲν καταφεύγει οὔτε στὴν ἀγορὰ ἑνὸς κιλοῦ τροφίμων καὶ φαρμάκων, ὅταν τὸν Ἰούλιο τοῦ 2015 δὲν εἶχε ἀφήσει λέπι στὰ ράφια. Οἱ τουρκολάγνοι καθηγητάδες, ἄλλωστε, ἐξαφανίσθηκαν, ἀφοῦ κατάπιαν τὴν γλῶσσα τους· ἡ κάλυψη τῶν πιστωτικῶν ἀναγκῶν τῶν μικρομεσαίων εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα σήμερα γιὰ τὴν οἰκονομία· ὅσο πιὸ γρήγορα τακτοποιηθεῖ, τόσο ταχύτερα θὰ ἔλθει τὸ ἅλμα τῆς ἀναπτύξεως. Ἡ ἐπιδημία τῆς Κίνας δὲν προβλέπεται ἔχειν μεγάλες οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις στὴν Ἑλλάδα, ἐπειδὴ ὁ κινεζικὲς τουρισμὸς βρίσκεται σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα, ἐνῶ καὶ ἡ μείωση τῶν κρατήσεων ἀπ’ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες δὲν διαφαίνεται οὐσιασιστική· ὁπωσδήποτε ἡ συγκυρία εἶναι ἄσχημη, ἀλλὰ μελετᾶμε τώρα τὶς κατὰ χώρα ἐπιπτώσεις, οἱ ὁποῖες στὶς μεγάλες οἰκονομίες προβλέπτονται ἀρκετὰ σημαντικές, σὲ μερικὲς ἐξ αὐτῶν.

Στὴν ἐξωτερική μας πολιτικὴ θεωρεῖται πλέον δεδομένη ἡ ἀποκατάσταση τοῦ ἡγετικοῦ μας ρόλου στὴν εὐρύτερη περιοχή· τὰ ἑλληνοτουρκικὰ εἶναι σοβαρά, ἀλλὰ ἡ νέα πανωλεθρία τῆς Τουρκίας στὸ Ἰντλὶμπ δὲν τῆς ἀφήνει μεγάλα περιθώρια γιὰ ὄξυνση στὸ Αἰγαῖο. Ἦταν γνωστὸ στοὺς στρατιωτικοὺς κύκλους, ὅτι στὰ ἀνατολικά μας σύνορα διαθέτουμε ὑπεροπλία ἀπέναντι στὴν Ἄγκυρα, ἐπειδὴ εἶναι ὑποχρεωμένη διατηρῆσαι τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν στρατιωτικῶν της δυνάμεων στὴν Ἀνατολία καὶ στὰ συριακὰ σύνορα· αὐτὸ ἐπιβεβαιώθηκε καὶ μὲ τὴν ἀπόσυρση ἀπ’ τὸν Ἔβρο μεγάλων μονάδων βαρέως ὁπλισμοῦ καὶ τὴν μετακίνησή τους στὴν Ἀνατολία. Ἡ ἱστορικὴ πλέον ρήξη μὲ τὴν Μόσχα διευρύνεται, ἐπειδὴ οἱ Ρῶσοι δὲν συγχωροῦν μὲ τίποτε τὴν προσβολὴ τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων τους, ὅπως γιὰ τὴν Κριμαία καὶ τοὺς Τατάρους ἀπ’ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν, πέραν τῆς ἀναγνωρίσεώς των, ὅτι ὁ Χαφὲζ Ἀσσὰντ εἶναι πρῶτος στὴν ἐπιλογή τους στὸν ἀραβικὸ κόσμο, μὲ δεύτερον τὸν Χαλίφα Χαφτάρ. Ὁ Τοῦρκος πρόεδρος, μέσα στὴν ταραχή του, ἀπηύθηνε τὶς ὕβρεις κατὰ τῶν ρωσικῶν πιστεύω, μὲ σκοπὸ τὴν προσέγγιση τῶν Ἀμερικανῶν, ὅπως καὶ ἔγινε μὲ τὴν τηλεφωνικὴ συζήτησή του μὲ τὸν Ντόναλντ Τράμπ· ἀλλὰ αὐτὸ δὲν φαίνεται ἀρκετό, ἐπειδὴ στὴν Συρία, κι οἱ Ἀμερικανοὶ ἀναγνωρίζουν τὸν κυρίαρχο ρόλο τῆς Μόσχας καὶ περιορίζονται πλέον στὴν ἔγκρισή της γιὰ τὶς κινήσεις τους.