Ὑπονόμευση θεσμῶν, γιὰ προσωπική του ἐπιβίωση

Ἡ φασιστικὴ νοοτροπία τοῦ Ναπολεοντίσκου ἐπιβεβαιώθηκε καταφανῶς στὴν Κεντρική του Ἐπιτροπή, μὲ τὴν ἀπουσία πολλῶν μελῶν της, μὲ σκοπὸ διασφαλίσεως τῆς προσωπικῆς του ἐπιβιώσεως· ἀκόμη καὶ κορυφαῖα στελέχη ἀπουσίασαν στὴν ψηφοφορία, ἐνῶ χρειάσθηκε ἡ ὀργισμένη παρέμβασή του, «τέρμα ἡ πλάκα», γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν ἀντιδράσεων. Περισσότερο τὸν ἐνοχλοῦν, λέγεται στοὺς πολιτικοὺς κύκλους, οἱ ἀποκαλύψεις γιὰ τὰ σκάνδαλα, ὅπως τῆς Νοβάρτις καὶ τοῦ πρώτου ἑξαμήνου 2015· ψιθυρίζεται, ὅτι ὁ Ρασποῦτιν δὲν δέχεται τὸν ρόλο τῆς Ἰφιγένειας, κι αὐτὸ τοῦ προκαλεῖ σύγκρυο. Ἐὰν δὲν τὸν καλύψει ὁ πιστός του ὑπουργός, τότε ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ πολλά· δὲν εἶναι μόνο ἡ Νοβάρτις καὶ τὸ 2015 ποὺ ἐκκρεμοῦν, ἀλλὰ καὶ ἡ κατάχρηση ἐξουσίας ἀπ’ τὸν πρῶτο ἀριστερὸ πρωθυπουργό…