Κατάθεση χωρὶς κουκοῦλες

Τὴν κατάθεση τῶν προστατευομένων μαρτύρων χωρὶς κουκοῦλες σήμερα στὴν ΓΑΔΑ, σὲ Ἐπιτροπή της, ἀποφάσισε ἡ Προανακριτικὴ χθές· ὑπὲρ ψήφισαν ὅλα τὰ κόμματα καὶ κατὰ μόνο ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Οἱ προτάσεις τῆς Ἑλένης Τουλουπάκη καὶ τῶν μαρτύρων τοῦ νὰ διατηρήσουν τὴν κάλυψή τους ἀπορρίφθηκαν, μὲ τὸν Ἰωάννη Μπουγᾶ ὑπογραμμίζειν, ὅτι, «ὁ νόμος γιὰ τὴν προστασία εἶναι γιὰ νὰ προστατεύονται μάρτυρες ἀπὸ τὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα καὶ τὸν ὑπόκοσμο καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς βουλευτές» καὶ προσέθεσε γιὰ τὴν Εἰσαγγελέα Διαφθορᾶς, «ἔχουμε θεσμικὴ εὐθύνη νὰ μὴν ἐπιτρέπουμε τὴν ἐργαλειοποίηση ἀπὸ εἰσαγγελεῖς τοῦ θεσμοῦ τῶν προστατευόμενων μαρτύρων γιὰ νὰ στοχοποιηθοῦν πολιτικὰ πρόσωπα καὶ μετὰ οἱ ἴδιοι οἱ εἰσαγγελεῖς νὰ ἐπικαλοῦνται τὸν νόμο»· τὰ συμπεράσματα εἶναι εὔλογα. Οἱ μάρτυρες ἔχουν καταθέσει μᾶλλον στὴν Προανακριτικὴ καὶ φοβοῦνται τὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας, ὅπως καὶ ἡ Εἰσαγγελέας τους, ὁ Ρασποῦτιν κι οἱ ἄλλοι ἐμπλεκόμενοι στὴν πολιτικὴ σκευωρία.