Προβολὴ φασιστικῆς φύσεως

Τὴν φασιστική του φύση ἐπιβεβαίωσε ὁ Ναπολεοντίσκος, μὲ τὴν ὑπόσχεση «ἐλέγχου τῶν ἁρμῶν τῆς ἐξουσίας», στὴν Κεντρική του Ἐπιτροπή· οἱ λόγοι εἶναι δύο, ἀποβλέπει στὴν ἐπιβεβαίωση τῆς πραγματικῆς του νοοτροπίας, τὴν ὁποία χαρακτήρισε ὁ Μίκης Θεοδωράκης, μὲ τὴν φράση, ἀριστερόστροφος φασισμός: πρῶτος, ἔτσι σκέπτεται, κι αὐτὲς εἶναι οἱ πολιτικές του βλέψεις· δεύτερος, πιστεύει, ὅτι ἔτσι θὰ συγκρατήσει τὰ ὅσα στελέχη του διέπρεψαν στὴν διακυβέρνησή του, ὅσο καὶ τοὺς παλαιοὺς ἀριστερούς. Ἀλλὰ ἡ ἀπήχηση ἦταν ἀρνητική, διότι πέρασε ἀπαρητήτη στὰ μέλη ἡ ἀναφορά, μὲ ἐξαίρεση τὸν πρωτοτραμποῦκο του Κρητικοῦ· ἡ ἀντίδραση τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἦταν ὀξύτατη, «ἀνατριχιαστικές», τὶς χαρακτήρισε ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος, ἀλλὰ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ τὶς προσπέρασε καταλλήλως.