Διατλαντικὴ ἀναμέτρηση

Σὲ διατλαντικὴ ἀναμέτρηση ἐξελίχθηκε ἡ διάσκεψη τοῦ Μονάχου, γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν συνεργασία στὴν Εὐρώπη· οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ πρῶτον τὸν Γερμανὸ πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, καταδίκασαν τὴν ἐθνικιστικὴ πολιτικὴ τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, μὲ τὸ σύνθημα, America first, καὶ τὸν προστατευτισμὸ καὶ ἀπομονωτισμό, ἀλλὰ καὶ ὑποστήριξαν τὸν διάλογο μὲ τὴν Ρωσία καὶ τὴν διεύρυνση τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων. Ὁ Μάικ Πομπέο δὲν ἦταν καθόλου πειστικός, καὶ δὲν ἦταν ἐγκάρδιες οἱ συναντήσεις του μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ὁμολόγους του· οἱ διαφορὲς εἶναι πολλές, πέραν τῶν οἰκονομικῶν. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐπιθυμεῖ τὴν ἔνταξη τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὅπως ἐπανέλαβε ἡ Οὔρσουλα φὸν Ντερλάιεν, ἀλλὰ ὄχι ὡς ὄργανα τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ ὑπονόμευση τῆς ἑνώσεώς της· τὸ πῶς θὰ τὸ πετύχει; εἶναι τὸ πρόβλημα. Διαθέτει, ὅμως, ἕνα πλεονέκτημα, τὴν ἀπουσία τῆς Βρεταννίας, ποὺ δροῦσε ὡς ἡ πέμπτη φάλαγξ τῆς Οὐάσιγκτον στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική της.