Ὀξύνση ἐμπορικοῦ πολέμου

Ὁ ἐμπορικὸς πόλεμος προσλαμβάνει νέα ὀξύτητα, μὲ τὴν ἐπιβολὴ ἀπ’ τὴν Ἀμερικὴ δασμῶν 15% στὴν Airbus, τὶς ἀπειλὲς κυρώσεων γιὰ τὸν Nordstream2 καὶ τὴν μελετώμενη ἀπαγόρευση ἐξαγωγῶν μηχανῶν ἀεροσκαφῶν τῆς General Electric στὴν Κίνα γιὰ τὰ ἐπιβατικὰ ἀεροσκάφη της C919· οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπέκριναν τὴν Οὐάσιγκτον δριμύτατα κι ἀπειλοῦν μὲ ἀντίμετρα, ἐνῶ οἱ Κινέζοι προειδοποίησαν ὅτι θὰ ἔχει ἄσχημες ἐπιπτώσεις. Γιὰ τὶς μηχανὲς ἀεροσκαφῶν δὲν ἔχει γίνει σχόλιο ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ ἑταιρεία, ἀλλὰ αὐτὲς παράγονται σὲ συνεργασία μὲ τὴν γαλλική, Safran, ἡ ὁποία δὲν φαίνεται ὅτι ἔχει ἐνημερωθεῖ· ταυτοχρόνως συνεχίζονται οἱ προσπάθειες ἀπαγορεύσεως τῶν πωλήσεων τῶν κοινωνικῶν δικτύων τῆς Huawei στὴν Εὐρώπη. Ἀλλά, μᾶλλον αὐτὲς ἀποτυγχάνουν, ἐπειδὴ ἀκόμη κι ὁ Μπόρις Τζόνσον δὲν ἀποδέχεται τὸν ἀποκλεισμὸ τοῦ κινεζικοῦ κολοσσοῦ. Γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τοῦ Nordstream2, τὸ ρωσικὸ σκάφος ποντίσεως ἀγωγῶν βρίσκεται ἀνοικτὰ τῆς Ταϊβάν, μὲ πορεία πρὸς τὴν Βαλτική.