Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, καθὼς ἀναμένουν τὶς ἐξελίξεις στὴν ἐπιδημία· ὅλα ἀνέβηκαν, εὐρώ, 1,0837 δολλάρια καὶ 119,0860 γιέν, χρυσός, 1576,35, καὶ μόνο τὸ πετρέλαιο ὑποχώρησε, 57,24. Στὴν Ἀσία οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἐπενδυτῶν εἶναι εὐνοϊκές, γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ πιὸ ἐπιφυλακτικὲς εἶναι στὴν Δύση, ἴσως ἐπειδὴ ἐπηρεάζονται κι ἀπ’ τὴν ἔξοδο τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση· ὁ Γάλλος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, δήλωσε, γιὰ τὴν συμφωνία ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν, ὅτι δὲν εἶναι καὶ τόσο εὔκολη ὑπόθεση. Κάτι ἀντίστοιχο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν Ἀμερική, καθὼς φαίνεται, ὅτι ὁ πρόεδρός της, ξέχασε τὶς ὑποσχέσεις του, ὅτι ἀμέσως θὰ ὑπογραφόταν ἡ συμφωνία· ὁ ἀνασχηματισμὸς τοῦ Μπόρις Τζόνσον μᾶλλον προκάλεσε περισσότερα προβλήματα ἀπὸ ὅσα ἐλπίζεται, ὅτι θὰ λύσει. Στὴν Ἰαπωνία σημειώθηκε σημαντικὴ ὕφεση, καθὼς ἡ οἰκονομία της συρρικνώθηκε κατὰ 6,3% πέρυσι, ποὺ εἶναι τὸ ὑψηλότερο ποσοστό, μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνο, τὸ 7,4%, τοῦ 2014.