Ἀλλαγὴ γιὰ δήμαρχο Παρισίων

Σὲ ἀλλαγὴ τοῦ ὑποψηφίου δημάρχου Παρισίων, προχώρησε ὁ Ἐμμανουὲλ Μακρόν, μετὰ τὴν παραίτηση τοῦ πρώτου προταθέντος, Βενιαμὶν Γκροβί· ἐπιστρατεύθηκε ἡ ἐπιτυχημένη ὑπουργὸς Ὑγείας καὶ καθηγητὴς Πανεπιστημίου, Ἀνιὲς Μπεζίν, ἡ ὁποία φέρεται κι ὡς νικητής τῆς κάλπης. Ὁ Γάλλος πρόεδρος ὑφίσταται σημαντικὴ πτώση τῆς δημοτικότητός του, γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ ἀσφαλιστικοῦ συστήματος καὶ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ὑπολογισμοῦ τῶν συντάξεων κυρίως, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ὑποχώρηση τῆς ἀπηχήσεώς του στοὺς Γάλλους· ἡ Ἀνιὲς Μπεζὶν εἶναι ὄμορφη καὶ σεμνὴ στὴν ἐμφάνισή της, μὲ ἀρκετὴ διείσδυση στὴν κοινὴ γνώμη τῆς χώρας της. Ὁ πρόεδρος πιστεύει, ὅτι, ἐὰν κερδίσει τὸν δῆμο τῶν Παρισίων, τότε θὰ ἀνακάμψει ἡ δημοτικότης του, ἐπειδὴ εἶναι ἀποδεκτὴ ἡ εὐρωπαϊκὴ ἐξωτερικὴ πολιτική του στὴν περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου.