Ἀπεργία μαζὶ καὶ διαδηλώσεις τῶν συντεχνιακῶν

Ἡ ἀπεργία καὶ οἱ διαδηλώσεις τῶν συντεχνιακῶν ἔδειξαν τὴν παντελῆ ἀπουσία τῶν ἐργαζομένων, καθὼς ἡ μόνη ἀπήχηση ποὺ εἶχαν, ἦταν ἡ ταλαιπωρία τῶν Ἀθηναίων· οἱ συνδικαλιστὲς κλείδωσαν παρανόμως τὰ ἐργοτάξια τῶν ΟΣΕ καὶ μετρό, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀδυνατοῦν νὰ ἐργασθοῦν οἱ πολλοὶ ποὺ προσῆλθαν οἰκειοθελῶς. Ὁ Κώστας Καραμανλῆς χαρακτήρισε παράνομη τὴν ἐνέργειά τους καὶ διέταξε πειθραχικὴ ἔρευνα, ἐνῶ ἀναμένεται καὶ ἄσκηση διώξεως ἀπ’ τὴν Εἰσαγγελία, γιὰ αὐθαίρετη παρέμβαση σὲ δημόσια ἰδιοκτησία· ἡ ἀπεργία κηρύχθηκε κατὰ τοῦ ἀσφαλιστικοῦ νομοσχεδίου τύποις, ἀλλὰ στὴν πράξη ἀπ’ τοὺς ἐργατοπετέρες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοῦ ΠΑΜΕ, ὡς μέσο πολιτικῆς πιέσεως πρὸς τὴν κυβέρνηση. Συνάντησαν ὅμως τὴν ἀγανάκτηση τῆς κοινῆς γνώμης, ἡ ὁποία διαπιστώνει τὴν πλήρη περιφρόνησή της ἀπ’ τοὺς συνδικαλιστές.