Εὐρώπη, νέα 35 δις εὐρώ

Στὴν χορήγηση στὴν Ἑλλάδα, ὡς κοινοτικὲς ἐνισχύσεις, 35 δις εὐρώ, μέχρι τὸ 2027 περιλαμβάνονται στὸν εὐρωπαϊκὸ προϋπολογισμό· αὐτὰ κατανέμονται σὲ 16 δις γιὰ τὴν γεωργία καὶ 19 γιὰ τοὺς ἄλλους κλάδους. Ἡ ἐπιτυχία τῆς κυβερνήσεως, στὴν ἐφαρμογὴ περισσοτέρων μεταρρυθμίσεων ἀπὸ ὅσες προβλεπόταν στὸ πρόγραμμα, στὴν ἀποδοχὴ τῆς χώρας ἀπ’ τὶς ἀγορές, μὲ μείωση τῶν ἐπιτοκίων κάτω τοῦ 1%, καὶ ἡ ἐκκίνηση τῶν μεγάλων ἐπενδύσεων, μαζὶ μὲ τὴν προσέλκυση νέων ἀπ’ τὸ ἐξωτερικό, ἦταν τὰ κύρια κριτήρια· οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναγνωρίζουν πλέον, ὅτι ὀφείλουν νὰ εἶναι γενναιόδωροι πρὸς τοὺς Ἕλληνες, μετὰ τὴν δεκαετία τῆς κρίσεως, ἔστω κι ἂν εὐθυνόμαστε κι ἐμεῖς μὲ τὶς πολιτικὲς ἐπιλογές μας. Ἡ ἐπίσκεψη τῆς ἀνωτάτης ἀντιπροσωπείας ἀπ’ τὰ Ἡνωμένα Ἀραβικὰ Ἐμιράτα, γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῶν ἐπενδύσεών τους στὴν Ἑλλάδα, δείχνει ὅτι οἱ ἐπισκέψεις τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στὸ ἐξωτερικὸ ἔχουν ἄμεσο πρακτικὸ ἀποτέλεσμα.