Προνόμια στὸν Κορυδαλλὸ

Τὰ προνόμια σὲ μερικοὺς κρατουμένους τοῦ Κορυδαλλοῦ φαίνεται ὅτι διατηρήθηκαν καὶ μὲ τὴν σημερινὴ κυβέρνηση, διαφορετικὰ δὲν ἐξηγεῖται ἡ ἐπίσκεψη στοὺς χώρους του τῆς Γραμματέως τοῦ ὑπουργείου Δημοσίας Τάξεως νὰ ἐντοπίσει, μπάνια, τζακοῦζι καὶ ἄλλα σὲ μερικὰ κελιά· ὀκτὼ μῆνες πλησιάζει στὴν ἐξουσία ἡ κυβέρνηση καὶ δὲν ἔσπασε ἀκόμη τὰ κυκλώματα τῶν ποινικῶν μὲ τὸ παρακράτος; Αὐτὸ εἶναι τὸ κρίσιμο ἐρώτημα, τὰ ἄλλα ἀκολουθοῦν· ὁ ἀριστερόστροφος φασισμὸς στηρίχθηκε ἀκριβῶς στὶς διασυνδέσεις παρακρατικῶν, ποινικῶν καὶ τρομοκρατῶν κι ἐπέτυχε τὴν διατήρησή του στὴν ἐξουσία. Οἱ ἁρμοὶ τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ του εἶναι αὐτοὶ καὶ μᾶλλον διατηρεῖ ἀρκετὲς προσβάσεις ἀνέπαφες. Μὲ τὴν ἁγιαστοῦρα δὲν ἀντιμετωπίζονται οἱ πολυσχιδεῖς ρίζες τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ στὴν χώρα.