Ναυτικὴ παρουσία Εὐρώπης

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῶν Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, γιὰ τὴν σύσταση ἀεροναυτικῆς δυνάμεως πρὸς ἐπιτήρηση τῆς ἀπαγορεύσεως προμηθείας ὁπλισμοῦ στὴν Λιβύη, ἐκφράζει τὴν αὐτόνομη ἔνοπλη παρουσία τῆς Εὐρώπης στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο· οἱ ἐπιφυλάξεις τῆς Αὐστρίας ἤρθησαν κι ἔτσι θὰ γίνει ὁ ἀποκλεισμὸς τῆς χώρας, ἀπ’ τὴν ἀποστολὴ ὅπλων καὶ μισθοφόρων, ἀλλὰ καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν. Ἡ ἑνιαία ἐξωτερικὴ καὶ ἀμυντικὴ πολιτικὴ γίνεται πράξη καὶ τὴν ἀντιλαμβάνονται ὅλοι οἱ ἐνδιαφερόμενοι· ἡ Ἑλλὰς προθυμοποιήθηκε γιὰ τὴν συμμετοχή της μὲ ὅποιες δυνάμεις τῆς ζητηθοῦν, καθὼς μαζὶ μὲ τὴν Ἰταλία εἶναι οἱ πλησιέστεροι ἑταῖροι. Ἡ Τουρκία δὲν ἀντέδρασε, ἐπειδὴ αὐτὴ εἶναι ὁ κύριος προμηθευτὴς τῆς Τριπόλεως· γνωρίζει πλέον τὴν ἧττα της στὴν ἐξωτερική της πολιτική, καθὼς καὶ τὸ Γιαβοὺζ ἀποχώρησε ἀπ’ τὸ τεμάχιο Ὀκτὼ τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ ἀθόρυβα. Οἱ ὑπερπτήσεις τῶν γαλλικῶν μαχητικῶν καὶ τὰ γυμνάσια τῶν στόλων ἦταν πειστικά.