Ἰντλίμπ, προέλαση Ἀσσὰντ

Ἡ προέλαση τῶν Σύρων δὲν ἀνακόπτεται, καθὼς ἔχουν ἀπελευθερώσει τὰ περίχωρα τοῦ Ἀλεπίου καὶ προωθοῦνται πρὸς τὶς τελευταῖες θέσεις Τζιχαντιστῶν καὶ Τούρκων, γύρω ἀπ’ τὴν Ἰντλίμπ, μὲ ἀναμενόμενη τὴν τελικὴ ἐπίθεση ἐναντίον της· ὁ Χαφὲζ Ἀσσὰντ τόνισε, σὲ διάγγελμά του, ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα γιὰ τὴν ἀνακατάληψη ὁλοκλήρου τῆς χώρας του. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν λησμόνησε τὶς ἐπεκτατικές του ἐπιδιώξεις, καθὼς στὴν Μόσχα ἡ ἀντιπροσωπεία του συνάντησε τὴν ἀπόλυτη καταδίκη τῆς Ρωσίας γιὰ τὴν συνεργασία του μὲ τὶς τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις τοῦ Ἰντλὶμπ καὶ τὴν ἀποστολὴ μισθοφόρων στὴν Λιβύη· ἡ κάλυψη τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ δὲν εἶναι ἀποδοτική, ἐπειδὴ καὶ οἱ Ἀμερικανοί, γιὰ τὴν πτήση τῶν ἀεροσκαφῶν τους πάνω ἀπ’ τὴν Συρία, ἐνημερώνουν πρῶτα τοὺς Ρώσους. Ἡ σύσταση εὐρωπαϊκῆς ἀεροναυτικῆς δυνάμεως γιὰ ἐπιτήρηση τῆς Λιβύης σημαίνει, ὅτι διακόπτεται ἡ ἀποστολὴ βοηθείας πρὸς τὴν κυβέρνησή της, μὲ τὸ τέλος της ὁρατό…