Ἐπιδημία, σημάδια κάμψεως

Τὰ πρῶτα σημάδια κάμψεως τῆς ἐπιδημίας εἶναι ὁρατὰ πλέον, σύμφωνα μὲ ἐπίσημα κινεζικὰ στοιχεῖα, καθὼς οἱ νεκροὶ προχθὲς ἀνῆλθαν στοὺς 98 καὶ τὰ νέα κρούσματα στὰ 1880, ἐνῶ ἦταν περισσότεροι οἱ ἀποθεραπευθέντες ποὺ πῆραν ἐξιτήριο· σὲ ἔκθεση Πανεπιστημίου τῆς Βουχὰν ἀναφέρεται, ὅτι ὁ ἰὸς ἔχει ἤπια μορφή, πλήττων χειρότερα τοὺς ἡλικωμένους καὶ τοὺς ἀσθενεῖς, ἐνῶ παρουσιάζεται ἐξαιρετικὴ ἀντίδραση στοὺς νέους. Τὰ μέτρα προστασίας παραμένουν καὶ οἱ ἀρχὲς προωθοῦν πλέον τὴν διδασκαλία στὰ σχολεῖα, ὅπου αὐτὸ εἶναι ἐφικτὸ μὲ τὶς ψηφιακὲς διασυνδέσεις· ἤδη πολλὰ Πανεπιστήμια, ἀλλὰ καὶ σχολεῖα Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, ἄρχισαν τὰ μαθήματά τους ἠλεκτρονικά, ὅπως καὶ πολλὲς ἐπιχειρήσεις παροχῆς ὑπηρεσιῶν γενικεύουν τὴν ψηφιακὴ ἐργασία τῶν ὑπαλλήλων τους, ἂν καὶ ἀρκετὲς ἀπ’ αὐτὲς τὴν εἶχαν καθιερώσει ἀπὸ πρίν. Οἱ ἐκτιμήσεις εἶναι, ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτόν, μειώνονται οἱ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία, ὅσο οἱ ἡλεκτρονικὲς παραδόσεις ἀγαθῶν ἐπεκτείνονται.