Ἀποχώρηση βουλευτῶν ἀπὸ Κοινοβουλευτικὴ ΝΑΤΟ

Ἡ ἀποχώρηση ὅλων τῶν βουλευτῶν μας, ἀπ’ τὴν Κοιννοβουλευτικὴ Συνέλευση τῶν χωρῶν τοῦ ΝΑΤΟ, ἦταν γενναία καὶ ἔντιμη πράξη· οἱ, Μαριέττα Γιαννάκου, Μανοῦσος Βολουδάκης, Θεοδώρα Τζάκρη, Μάριος Κάτσης και Ἀνδρέας Λοβέρδος, ἀντέδρασαν εὐθέως, ἐπειδὴ ὁ προεδρεύων τῆς συνελεύσεως παρεμπόδιζε, μὲ συνεχεῖς διακοπές, τὴν ἑλληνικὴ ἀπάντηση, στὰ ὅσα εἶχε ἰσχυρισθεῖ προηγουμένως ὁ Τοῦρκος πρεσβευτὴς γιὰ τὴν Λιβύη καὶ τὸ μνημόνιο μὲ τὴν Τουρκία· παρ’ ὅλα αὐτὰ παρουσίασαν τὰ πραγματικὰ γεγονότα καὶ τὴν κατάφωρη παραβίαση τῶν κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων, ὁπότε, μετὰ τὴν ἐμμονὴ τοῦ προεδρεύοντος στὴν ὑπὲρ τῆς Ἄγκυρας θέση του, ἀποχώρησαν, καταγγέλοντας τὸ γεγονός. Πρόσθεσαν μάλιστα, ὅτι δὲν σέβεται ἡ Τουρκία τὸ διεθνὲς δίκαιο καὶ διενεργεῖ παράνομα ἔρευνες στὴν ΑΟΖ τῆς Κύπρου, μὲ αὐθαίρετο ἐντελῶς τρόπο.