ΣΥΡΙΖΑ, τεκτονικὸς σεισμὸς

Οἱ ἀντιδράσεις στὰ στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ στοὺς ψηφοφόρους του θυμίζουν τεκτονικὸ σεισμό, μετὰ τὶς δηλώσεις τοῦ Ναπολεοντίκου γιὰ «ἁρμοὺς τῆς ἐξουσίας» καὶ τὴν ἀπόλυτη ταύτισή του μὲ τὸν Ρασποῦτιν καὶ τοὺς κουκουλοφόρους μάρτυρες· οἱ περισσότεροι πιστεύουν, ὅτι ὅλα αὐτὰ γίνονται γιὰ νὰ καλύψει τὸν ἑαυτό του κι οὔτε ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ κόμμα του καὶ τὴν δημοκρατία στὴν χώρα, ἐνῶ πολλοὶ ἰσχυρίζονται, ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ σχέδιό του, ἡ ἐπιβολὴ φασισμοῦ κι ὅτι εἶχε δίκαιο ὁ Μίκης Θεοδωράκης, ποὺ τὸν χαρακτήρισε, ἀριστερόστροφο φασισμό. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι καὶ οἱ ἐπαγγελματίες κεκράκτες του τῆς μετεκλογικῆς περιόδου δύσκολα βγαίνουν στὰ τηλεπαράθυρα κι ἀκόμη δυσκολώτερα βρίσκουν ἐπιχειρήματα πρὸς ὑποστήριξίν του· στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς οἱ βουλευτές του εἶναι μὲ σκυμμένο τὸ κεφάλι καὶ μιλοῦν μὲ τοὺς συναδέλφους τους μυστικά, σὰν κάτι νὰ περιμένουν. Ἔχουν χάσει ὅλοι τους σχεδὸν τὴν λαλιά τους.