Προώθηση τῶν μεταναστατῶν

Τὴν προώθηση τῶν μεταναστῶν πρὸς τὰ ἑλληνικὰ νησιὰ ἐπιβεβαίωσε τὸ ἐπεισόδιο τοῦ Καστελλόριζου· τουρκικὲς ἀκταιωρὲς συνόδευαν λέμβους μεταναστῶν μέχρι τὰ χωρικά μας ὕδατα, κι ὅταν παρενέβησαν οἱ ἑλληνικές, τότε ἔκαναν ἐλιγμοὺς παρεμποδίσεώς τους. Τὸ ἐπεισόδιο καταγγέλθηκε στὴν Ἐπιτροπὴ καὶ στοὺς διεθνεῖς ὀργανισμούς· ἡ Ἄγκυρα βλέπει, ὅτι χάνει τὸ παιχνίδι στὴν Συρία καὶ στὴν Λιβύη κι ἐπιχειρεῖ προκλητικὰ τὴν καλλιέργεια τοῦ ἀνθελληνικοῦ μίσους στὸν λαό της. Τὸ ἂν αὐτὸ ἔχει ἀπήχηση, εἶναι ἄλλο ζήτημα καὶ θὰ τὸ δείξει ὁ χρόνος· ἕνα εἶναι γεγονός, ἡ κατακραυγὴ κατὰ τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν διογκοῦται στὴν Τουρκία, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὶς διαδηλώσεις κατὰ τῆς πολιτικῆς του, κι αὐτὸ ἐπιδεινοῦται μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση.