Ἐπιδημία, ὑποχώρησή της

Ἡ ὑποχώρηση τῆς ἐπιδημίας στὴν Κίνα ἐπιβεβαιώνεται, καθὼς προχθὲς ὁ ἀριθμὸς τῶν νέων κρουσμάτων, 1749, ἦταν γιὰ πρώτη φορὰ μικρότερος ἐκείνου τῶν ἀποθεραπευθέντων, 1825· τὰ αὐστηρὰ μέτρα ἀπομονώσεως ὁλοκλήρων περιοχῶν συνεχίζονται καὶ ἐνισχύονται, ἐπειδὴ οἱ ἀρχὲς ἐπιθυμοῦν τὸν περιορισμὸ τῆς μεταδόσεως τοῦ ἰοῦ κατὰ τὸ δεκαπενθήρο τῆς ἐπωάσεώς του. Πάντως δύο νεκροὶ σημειώθηκαν καὶ στὴν Ἰαπωνία, ἀλλὰ ἐπετράπη ἡ ἐλεύθερη ἐπικοινωνία τοῦ κρουαζεροπλοίου στὴν Γιοκοχάμα, διότι συμπληρώθηκαν οἱ ἡμέρες ἐπωάσεως καὶ οἱ ἐπιβάτες ἄρχισαν τὴν ἐπιστροφὴ στὴν πατρίδα τους, μὲ τὴν βοήθεια τῶν κυβερνήσεών τους· ἀναμένεται καὶ ἡ ἐπιστροφὴ τῶν δύο Ἑλλήνων, μαζὶ μὲ τοὺς Ἰταλοὺς συνταξειδιῶτες τους. Ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας στρέφει πλέον τὴν προσοχή του στὰ κρούσματα στὶς ἄλλες χῶρες, διότι δὲν εἶναι σίγουρος ὅτι ἔχουν αὐτὲς τὶς δυνατότητες λήψεως τὸ ἴδιο αὐστηρῶν μέτρων μὲ τὴν Κίνα· ἡ ἐξάπλωσή του στὶς πολυπληθεῖς χῶρες ἀνησυχεῖ περισσότερο.