Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς ἐπέστρεψαν στὶς ἀνοδικὲς τάσεις, λόγῳ μᾶλλον ἐκτονώσεως τῆς ἐπιδημίας στὴν Κίνα· ὅλα βελτιώθηκαν, εὐρώ, 1,0798 δολλάρια καὶ 119,2540 γιέν, χρυσός, 1588,20, πετρέλαιο, 58,48. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐλπίζουν ὅτι σύντομα θὰ ἐπιτραπεῖ ἡ ἐλεύθερη ἐπικοινωνία τους μὲ τὴν Κίνα καὶ ἡ ἄρση τῶν ὅποιων ἐπιφυλάξεων στὶς συναλλαγὲς μαζί της ἰσχύουν· φαίνεται, ὅτι ἀποδίδεται ἰδιαίτερη σημασία στὴν ὁμαλὴ οἰκονομική της ζωή, καθὼς κι ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος διευκρίνισε, ὅτι δὲν προτίθεται ἐπιβάλλειν περιορισμοὺς στὶς ἐξαγωγὲς μηχανῶν γιὰ τὰ παραγώμενα σὲ αὐτὴν ἐπιβατικά της ἀεροσκάφη. Οἱ πιέσεις τῆς General Motors καὶ τῶν συνεργαζομένων μὲ αὐτὴν βιομηχανιῶν μέτρησαν ἀρκετά. Στὸ Λονδίνο, ἔγινε γνωστὸ τὸ πρῶτο μέτρο μετὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση κι αὐτὸ εἶναι ἡ ἀπαγόρευση μεταναστεύσεως στὴν Βρεταννία ἀνειδικεύτων ἐργατῶν καὶ ὅσων δὲν γνωρίζουν τὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα· δηλαδή, ἀρνεῖται τὴν ἐλεύθερη ἀγορὰ καὶ ἐπιστρέφει στὸν πιὸ ἄγριο ἀπομονωτισμό.