Τὸ πρόγραμμα ἀναπτύξεως

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, σὲ σύσκεψη μὲ τοὺς ἁρμόδιους ὑπουργοὺς καὶ τὴν ὑπὸ τὸν Χριστόφο Πισσαρίδη Ἐπιτροπή, ἐνέκρινε τὶς γενικὲς γραμμὲς τοῦ πενταετοῦς προγράμματος ἀναπτύξεως τῆς χώρας, 2020-204· ἡ Ἐπιτροπὴ δεσμεύθηκε γιὰ τὴν παράδοση τοῦ προγράμματος τὸν Σεπτέμβριο, ὥστε ἀρχίσαι ἡ ἐφαρμογή του ἀπ’ τὸ τρέχον ἔτος. Καθορίσθηκαν οἱ πέντε κλάδοι προτεραιότητος, τουρισμὸς καὶ ἀγροτοδιατροφικὸς τομέας, μεταποίηση, μεταφορὲς καὶ διαμετακοσμικά, ψηφιακὸς μετασχηματισμὸς δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ τομέως, καινοτομία καὶ συνεργασία μὲ τοὺς κορυφαίους τοῦ κλάδου διεθνῶς, καὶ ἐκπαίδευση καὶ πολιτισμός· ἡ ψηφιακὴ προσαρμογὴ τῆς χώρας ἀποτελεῖ τὴν λυδία λίθο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἄλλωστε ἡ κυβέρνηση, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν προηγούμενη, ἔχει θέσει ὡς στόχο της τὴν ψηφιακὴ ὀργάνωση κράτους καὶ ἐπιχειρήσεων, μὲ ὑπεύθυνο τὸν Κυριάκο Πιερρακάκη.