Ἀποστάσεις τῶν Συριζαίων

Ἡ ὑπόθεση Νοβάρτις ἐξελίσσεται στὸ κρίσιμο μετεκλογικὸ πολιτικὸ θέμα στὴν χώρα, μετὰ τὴν πρωτοφανῆ καὶ προκλητικὴ παρέμβαση τοῦ Ναπολεοντίσκου, γιὰ ὑποστήριξη τῶν κουκουλοφόρων, στὴν ἄρνηση καταθέσεώς τους στὴν Προανακριτικὴ Ἐπιτροπή· δὲν ἔχει ξανασυμβεῖ οὔτε στὴν ἑλληνικὴ οὔτε στὴν παγκόσμια ἱστορία, τέτοια παρέμβαση τέως πρωθυπουργοῦ στὸ ἔργο τῆς δικαιοσύνης, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Μαδοῦρο. Ἀλλά, τὸ ἀξιοσημείωτο εἶναι ἄλλο, ἡ παντελὴς ἀπουσία τῶν ἄλλων στελεχῶν του, τόσο προθύμων στὰ τηλεπαράθυρα, νὰ προβοῦν σὲ συμπαράσταση τοῦ ἀρχηγοῦ τους· οὔτε ὁ Κρητίκαρος, οὔτε ὁ ἐκπρόσωπός του ἐμφανίζονται. Γίνεται τυχαῖα αὐτό; Ἢ μήπως ἤπιαν ξαφνικὰ τὸ ἀμίλητο νερό; Μᾶλλον κάτι ἄλλο συμβαίνει, γνωρίζουν τὶς προεκτάσεις τῶν γεγονότων καὶ τηροῦν ἀποστάσεις ἀσφαλείας…