Ἐνόχληση παρουσίας Εὐρώπης

Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἀεροναυτικὴ παρουσία στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ ἐφοδιασμοῦ μὲ ὅπλα τῆς Λιβύης ἐνοχλεῖ πολλούς, μὲ πρώτους τοὺς Τούρκους· οἱ δηλώσεις τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογάν, ὅτι ἀποδέχεται ἡ Ἑλλὰς τὰ τετελεσμένα τοῦ τουρκολιβυκοῦ μνημονίου, πέραν τῆς ἀποστομωτικῆς ἑλληνικῆς ἀπαντήσεως, ἀποβλέπει στὸν καθησυχασμὸ τῶν ἐθνικιστικῶν κύκλων τῆς χώρας, ἀπέναντι στὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτική. Ἤδη γνωρίζει ὁ τουρκικὸς λαὸς τὴν πανωλεθρία στὴν Συρία, καθὼς κινδυνεύει καὶ τὸ Ἰντλίμπ, χωρὶς δυνατότητες προασπίσεώς του, ὅπως ἐξελίσσονται τὰ πράγματα στὸ μέτωπο· στὴν Λιβύη δύσκολα πολὺ φθάνει ἡ τουρκικὴ βοήθεια στὴν Τρίπολη, ἐπειδὴ οἱ ναυτικὲς δυνάμεις τοῦ Χαλίφα Χαφτὰρ ἔχουν ἀποκλείσει σχεδὸν τὸν λιμένα της, ἐνῶ ἐλέγχουν καὶ τὸ ἀεροδρόμιό της. Ἡ ἐπιδείνωση τῆς οἰκονομίας, μὲ ὁρατὲς τὶς ἐνδείξεις τῆς ὑφέσεως ἐπιτείνουν τὶς ἀνησυχίες τῶν ἐπιχειρηματικῶν της κύκλων· ἡ τουρκικὴ λίρα ὑποτιμήθηκε κι ἄλλο, ἐνῶ ἐξαντλοῦνται τὰ συναλλαγματικὰ διαθέσιμά της, γιὰ τὴν στήριξή της…