Πλήρης ρωσοτουρκικὴ ρήξη;

Ἡ ρωσοτουρκικὴ ρήξη γίνεται, ὅπως φαίνεται, βαθύτερη καὶ μᾶλλον ὁριστική· ἡ Μόσχα ἀπηύθυνε αὐστηρότατη προειδοποίηση πρὸς τὴν Ἄγκυρα καὶ τὶς σύμμαχές της τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις, ὅπως ἀποφύγουν τὶς ἐπιθέσεις κατὰ τῶν βάσεών της καὶ τοῦ συριακοῦ στρατοῦ. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν δὲν ἀπάντησε, ἐπειδὴ μᾶλλον ξέχασε τὶς ἀπειλές του κατὰ τῶν Ρωσίας, γιὰ στήριξη τῶν Τατάρων καὶ ἀπόδοση τῆς Κριμαίας στὴν Οὐκρανία· οἱ Ρῶσοι ὅμως δὲν ξεχνοῦν τὴν ὕβρη στὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς πατρίδος των καὶ προωθοῦν τὴν συνεργασία τους μὲ τὶς ἀραβικὲς χῶρες, ἐπειδὴ ὅλες τους ἔχουν ἐξαγριωθεῖ κατὰ τοῦ Τούρκου προέδρου, μὲ τὴν ἀναβίωση τοῦ ὀθωμανικοῦ μεγαλείου καὶ τοὺς Ἀδελφοὺς Μουσουλμάνους. Στὶς νέες συνθῆκες οὔτε ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος δύναται βοηθῆσαι αὐτόν, ὅπως ἀπέδειξε ἡ ἄρνηση τῆς Ρωσίας, μὲ συμπαράσταση τῆς Κίνας, γιὰ τὴν ἔκδοση ἀποφάσεως τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, γιὰ κατάπαυση τοῦ πυρὸς στὴν Συρία.