Ψηφιοποίηση τῆς Εὐρώπης

Τὴν ψηφιοποίηση τῆς Εὐρώπης ἔχει θέσει ὡς πρωταρχικό της στόχο ἡ Οὔρσουλα φὸν Ντερλάιεν, γιὰ τὴν προσαρμογή της στὴν νέα ἐποχὴ καὶ τὴν διατήρηση τῆς ἀνταγωνιστικότητος τῆς οἰκονομίας της· ἡ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι σαφὴς καὶ ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ καθυστέρηση στὸν κρίσιμο αὐτὸν κλάδο μπορεῖ νὰ προκαλέσει σημαντικὰ προβλήματα στὴν οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ παρουσία τῆς γηραιᾶς ἠπείρου. Ἡ Γερμανίδα πολιτικὸς ἔχει φιλόδοξα σχέδια, ἀλλὰ καὶ πληρέστατη γνώση τῆς ἐποχῆς μας, κάτι ποὺ τὸ εἶδαν ὅλοι στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κοροναϊοῦ ἀπ’ τὴν Κίνα· ἐὰν δὲν εἶχε ἐφαρμόσει τὴν ψηφιακὴ ὀργάνωση στὴν καθημερινότητά της ἦταν ἀδύνατος ὁ ἔλεγχος τῆς ἐπιδημίας, ἐπειδὴ δὲν ἠδύνατο καλύψαι τὰς ἀνάγκας τῶν ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων κατοίκων της ποὺ ἐτίθεντο σὲ πλήρη ἀπομόνωση. Σαφέστατο τὸ δίδαγμα.