Παράκρουση Ναπολεοντίσκου

Σὲ κατάσταση παρακρούσεως πρέπει νὰ βρίσκεται ὁ Ναπολεοντίσκος, ὅπως δείχνουν τὰ κηρύγματά του περὶ ὁλοκληρωτικοῦ κράτους καὶ οἱ φασιστικὲς δηλώσεις κατὰ τῆς δικαιοσύνης στὴν ὑπόθεση Νοβάρτις· δὲν βρίσκουν ἄλλη ἑρμηνεία οἱ ἔγκυροι πολιτικοὶ παρατηρητές, καθὼς διαπιστώνεται ὅτι καὶ τὰ ἔμπιστα στελέχη του δὲν προβαίνουν σὲ δημόσια στήριξή του. Ἀποδεικνύεται ὅμως ὅτι ἔχουν βάση οἱ πληροφορίες, ὅτι ὁ Ρασποῦτιν καὶ τὰ παραδικαστικὰ κυκλώματά του δὲν τὸν καλύπτουν πλέον καὶ ἀρνοῦνται τὸν ρόλο τῆς Ἰφιγένειας· αὐτὸ σημαίνει ὅτι μετατρέπεται εὐθέως κι αὐτὸς σὲ κατηγορούμενο, τουλάχιστον γιὰ ἠθικὴ αὐτουργία, ἂν ἀποδειχθεῖ ὅτι ἔχει καλύψει τὸν ὑπουργό του. Ἔχει ὅμως τὸ θάρρος τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν κατηγοριῶν αὐτῶν; μᾶλλον ὄχι, ὅπως ἔχει δείξει ἡ πολιτική του πορεία· δειλὸς καὶ δουλοπρεπὴς ἀπέδειξε ὅτι εἶναι.