Ἀντεπίθεση τοῦ Μητσοτάκη

Ἡ ἀντεπίθεση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, στὴν πρόκληση τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὁδήγησε στὴν ἀποστόμωσή του καὶ στὴν γελοιοποίησή του, στὴν προσπάθεια ἐπιβολῆς τῆς πολώσεως· οἱ ἀντιδράσεις στὸ διαδίκτυο ἀποδίδουν καλύτερα τὴν διάθεση τῆς κοινῆς γνώμης. Ὀ πρωθυπουργὸς διαθέτει τὸ πλεονέκτημα τῶν πεπραγμένων του, μείωση φορολογίας καὶ ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν, ἀποκατάσταση ἐμπιστοσύνης τῶν ἀγορῶν καὶ χαμηλὰ ἕως ἀρνητικὰ ἐπιτόκια, ἐξασφάλιση τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀλληλεγγύης στὰ ἐθνικά μας θέματα, γιὰ πρώτη φορὰ τόσον σαφῶς στὴν νεώτερη ἱστορία μας. Ἄλλωστε, δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη ἡ ἐξαπάτηση τοῦ κόσμου γιὰ δεύτερη φορὰ σὲ λίγα χρόνια, ὅταν πλήρωσε τὴν πενταετία τὸ εὐκολόπιστο μερικῶν, γιὰ ἄμεση κατάργηση τῶν μνημονίων καὶ τοῦ χρέους· δὲν ἔχει καὶ ὑπερβολικὲς ἀπαιτήσεις ὁ ἑλληνικὸς λαὸς σήμερα, συνέπεια καὶ εἰλικρίνεια ζητάει πρωτίστως καὶ στὴν συνέχεια πρακτικὲς ἀποδείξεις, ὅτι ἡ ψῆφος του ἔχει ἀντίκρυσμα, δηλαδὴ ὅτι ὁ ἡγέτης του τηρεῖ ἀπαραιτήτως τὸν λόγο του.