Εὐρώπη, ἄφιξη ἐπιδημίας

Ἡ ἄφιξη τῆς ἐπιδημίας στὴν Εὐρώπη προκάλεσε συναγερμὸ στὶς ὑγειονομικές της ὑπηρεσίες· στὴν Ἰταλία σημειώθηκαν δύο θάνατοι καὶ 159 κρούσματα στὴν Λομβαρδία καὶ στὸ Βένετο. Οἱ ἀρχὲς ἔθεσαν ἀμέσως σὲ πλήρη ἀπομόνωση τὶς δώδεκα πόλεις, μὲ ἀπαγόρευση ἐπικοινωνίας μὲ τὸν ἔξω κόσμο καὶ σὲ αὐστηρὴ στὶς ὑπόλοιπες περιοχές, ἐνῶ ἀπαγορεύθηκε καὶ τὸ περίφημο καρναβάλι τῆς Βενετίας, μὲ τοὺς χιλιάδες τουρίστες. Στὴν Κίνα, ἀντιθέτως, ἡ ἀσθένεια εἶναι σὲ ὕφεση, καθὼς προχθὲς διαπιστώθηκαν 97 θάνατοι, 648 νέα κρούσματα, ἀλλὰ καὶ 2230 ἀποθεραπευθέντες· φαίνεται ὅτι ὁ ἔλεγχος εἶναι ἀποτελεσματικός· ἀντιθέτως στὴν Νότιο Κορέα παρουσιάσθηκαν ἄνω τῶν ἑξακοσίων κρουσμάτων καὶ ἡ χώρα ἐτέθη σὲ ἐρυθρὸ συναγερμό, πέραν τῶν δύο πόλεων. Ὁ φόβος τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας ἑστιάζεται στὴν δυνατότητα τῶν ἄλλων χωρῶν ἐπιβολῆς τὸ ἴδιο ἀποτελεσματικῶν μέτρων γιὰ ἔλεγχο τῆς ἐπιδημίας· αὐτὲς εἶναι καὶ οἱ συστάσεις του πρὸς τὴν διεθνῆ κοινότητα.