20 Μεγάλοι, συμβιβασμὸς

Οἱ ὑπουργοὶ Οἰκονομικῶν τῶν 20 Μεγάλων κατέληξαν τελικὰ σὲ συμβιβασμὸ γιὰ ἀναφορὰ τοῦ ἀνακοινωθέντος τους στὸ κλίμα· ὁ Ἀμερικανὸς δὲν ἤθελε οὐδεμία ἀναφορά, κι ὅπως δὲν ἔχει γίνει μέχρι τώρα στὴν δεκαετῆ ἱστορία τοῦ θεσμοῦ, ἀλλὰ ἐπέμειναν οἱ Εὐρωπαῖοι κυρίως καὶ περιέληφθη μνεία γιὰ ἐπιπτώσεις στὶς πιστωτικὲς ἀγορές, ἀλλὰ ὄχι καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας. Οἱ κεντρικοί τους τραπεζίτες συζητοῦν τὴν διατύπωση γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς ἐπιδημίας στὶς ἀγορὲς καὶ στὸ διεθνὲς ἐμπόριο· οἱ διαβουλεύσεις συνεχίζονταν μέχρι ἀργὰ τὸ βράδυ στὴ Ριὰντ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας· πάντως ὅλοι τους εἶναι ἀνήσυχοι, καθὼς αὐξάνονται τὰ κρούσματα στὶς ἐκτὸς τῆς Κίνας χῶρες, χωρὶς τὴν ἄνεση αὐτῶν ἐπιβάλλειν τὴν αὐστηρότητα τῶν μέτρων ἐκείνης καὶ τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν ἐκατοντάδων ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων. Αὐτὸ ἔγινε μόνο, χάρις στὴν ψηφιοποίηση τῆς καθημερινῆς τους ζωῆς καὶ στὴν δυνατότητα καλύψεως τῶν ἀναγκῶν τους, χωρὶς προσωπικὴ ἐπαφή.