Ἀνάκληση ἁπάντων Σαράφη

Στὴν ἀνάκληση ὅλων τῶν ἀναφορῶν του στὸ κατηγορητήριο ἔκανε ὁ Μάξιμος Σαράφης, καταθέτοντας στὴν Προανακριτική, ἀλλὰ δήλωσε ὅτι ἀρνεῖται τὴν κατ’ ἀντιπαράσταση ἐξέτασή του μὲ ἄλλους μάρτυρες· μὲ τὴν κατάθεσή του ἀπαξιοῖ πλήρως τὸ κατηγορητήριο καὶ θέτει τὸ πρόβλημα, τοῦ πῶς θεμελίωσε τὶς κατηγορίες της ἡ Ἑλένη Τουλουπάκη, ἡ ὁποία καὶ ἀρνεῖται, μὲ ἔγγραφό της στὴν Ἐπιτροπή, τὴν κατάθεση τῶν ἐγγράφων τοῦ FBI, παρὰ μόνο μὲ ἔγκρισή του. Ὁ Ρασποῦτιν κι ὁ Ναπολεοντίσκος μένουν ἐκτεθειμένοι, παρὰ τὶς διαρροὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅτι δὲν ἄλλαξε τίποτε στὶς καταθέσεις του· ἡ κατάθεση δὲν ὁλοκληρώθηκε, ἀλλὰ ἐπιβεβαιώνει τὶς κατηγορίες ὅτι εἶναι ψευδομάρτυς καὶ συκοφάντης, ὁπότε ἀνακύπτει ἡ ἀνάγκη τοῦ καταλογισμοῦ τῶν εὐθυνῶν τῆς Εἰσαγγελέως, στὴν διατύπωση τῶν κατηγοριῶν, ἀπ΄ τοὺς ἴδιους τοὺς προϊσταμένους της. Τὶς ἐπισημάνσεις αὐτὲς ἔκανε μὲ ἐπιστολή του ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος στὸν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ στὴν Προανακριτική.