Ὀχύρωση κατὰ τῆς ἐπιδημίας

Τὴν διαβεβαίωση πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαό, ὅτι ἡ κυβέρνηση ἔχει λάβει ὅλα τὰ μέτρα γιὰ τὴν ἄμυνά της κατὰ τῆς ἐπιδημίας, ἔδωσε ὁ Βασίλης Κικίλιας, ἂν καὶ προέβλεψε, ὅτι κάποτε θὰ φθάσει καὶ στὴν χώρα μας, ἀλλὰ τὸ ἐπιθυμητὸ εἶναι αὐτὸ νὰ γίνει, ὅσο γίνεται ἀργότερα· προηγουμένως ὁ ὑπουργὸς εἶχε ἐνημερώσει τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, γιὰ τὴν κατάσταση στὴν Ἰταλία καὶ τὰ ληφθέντα ἐκ μέρους μας μέτρα, μὲ τὴν παρουσία καὶ ἄλλων ὑπουργῶν. Δεκατρία νοσοκομεῖα τῆς χώρας, ἔχουν κρατήσει εἰδικὲς κλινικὲς γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς, σὲ συνθῆκες πλήρους ἀπομονώσεως, ἐνῶ στὴν ἐπαρχία ἔχουν ἐνημερωθεῖ καταλλήλως τὰ Κέντρα Ὑγείας· ἰδιαίτερη μέριμνα ἔχει ληφθεῖ, γιὰ τὶς δομὲς τῶν μεταναστῶν, ὥστε νὰ προφυλαχθοῦν οἱ ἔνοικοι. Ταυτοχρόνως τὸ ὑπουργεῖο βρίσκεται σὲ συνεχῆ ἐπικοινωνία μὲ τὴν Ὑπηρεσία τῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία δὲν κρίνει τὴν κατάσταση πολὺ σοβαρή, γιὰ τὴν κήρυξη τῆς εἰδικῆς πανδημίας.