Ἐπιστροφὴ μαθητῶν Ἰταλίας

Ἡ ἄμεση ἐπιστροφὴ τῶν μαθητῶν δέκα σχολείων, ποὺ βρίσκονταν γιὰ ἐκδρομὴ στὴν Ἰταλία, ἦταν ἐπιβεβλημένη καὶ γίνεται· ἡ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε, ὅτι οἱ μαθητὲς δὲν θὰ μποῦν σὲ καραντίνα, διότι δὲν βρίσκονταν σὲ περιοχὴ ἐκδηλώσεως τοῦ κοροναϊοῦ. Δεκτὴ ἡ ἀξιολόγηση, ἀλλὰ τὰ προστατευτικὰ μέτρα εἶναι ἀπαραίτητα καὶ ἡ ἐφαρμογή τους ἀπαρέγκλητη, διαφορετικὰ δὲν διασφαλίζεται ἡ προστασία τοῦ πληθυσμοῦ· ὅσο ἀργότερα πλήξει τὴν Ἑλλάδα, ὅπως λένε οἱ εἰδικοὶ ἰατροί, τόσο καλύτερα, ἀλλὰ αὐτὸ προϋποθέτει τὴν αὐστηρότητα τῶν μέτρων πρὸς ὅλους, ὁ ἰὸς δὲν κάνει ἐξαιρέσεις, πλήττει τοὺς πάντες. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε, ὅτι, αὐτὴν τὴν ἐποχή, βρίσκονται στὴν χώρα ἑκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες, μὲ προβληματικὴ τὴν κατάσταση ὑγιεινῆς τους, δεδομένο αὐτό…