Συρία, προπαγάνδα Ἄγκυρας

Στὴν ἀνώδυνη προπαγάνδα ἐπιδίδεται ἡ τουρκικὴ κυβέρνηση, γιὰ ἀποστολὴ στρατευμάτων στὴν Ἰντλίμπ, ἐνῶ ὁ συριακὸς στρατὸς συνεχίζει τὴν προέλασή του, ἀλλὰ καὶ οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄνδρες του ποὺ ἔχουν συγκεντρωθεῖ στὰ σύνορα, ἀκόμη κι ἀπ’ τὸν Ἔβρο, παρακολουθοῦν ἀδρανεῖς, καθὼς ἡ ρωσικὴ ἀεροπορία ἐλέγχει πλήρως τὸν συριακὸ ἐναέριο χῶρο καὶ δὲν ἐπιτρέπει τὴν ὅποια παραβίασή του. Οἱ ἐλπίδες τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἔχουν ἐναποτεθεῖ στὴν συνάντησή του στὶς 5 Μαρτίου στὴν Κωνσταντινούπολη, μὲ τοὺς Βλαδίμηρο Ποῦτιν, Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Ἐμμανουὲλ Μακρόν, γιὰ παρέμβασή τους καὶ ἀξιοπρεπῆ γιὰ τὸν ἴδιο ἀποδέσμευσή του ἀπ’ τὴν Συρία· οἱ διπλωματικοὶ κύκλοι τὸ θεωροῦν αὐτὸ ἀδύνατο γιὰ δύο λόγους: πρῶτον, ἔχει προκαλέσει καὶ ὑβρίσει ὑπερβολικὰ τοὺς ἡγέτες αὐτούς, ὥστε νὰ εἶναι ἀνεκτικοὶ ἀπέναντί του· δεύτερον, θεωρεῖται ἀπὸ ὅλους ὡς ὁ ταραχοποιὸς τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ὁπότε κρίνεται ἀπαραίτητος ἡ δέουσα ψαλίδευση τῆς ὑπεροψίας του.