Λονδίνο, συνέπειες ἐξόδου

Τὶς ἀρνητικὲς συνέπειες τοῦ Brexit αἰσθάνεται ἡ Βρεταννία, ἕνα δίμηνο μετὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐνῶ παραμένει σὲ ἰσχὺ τὸ παλαιὸ καθεστώς, μέχρι τέλους τοῦ ἔτους· δύο εἶναι τὰ μεγάλα προβλήματα: πρῶτον, ἀποκλείεται ἡ σύναψη συμφωνιῶν ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν, μὲ τὴν Εὐρώπη καὶ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες μέσα στὸ 2020, ὅπως εἶχε προβλέψει ὁ Μπόρις Τζόνσον· δεύτερον, παρενέβη ὁ κοροναϊός, μὲ τὶς ἄμεσες ἐπιπτώσεις του στὴν παγκόσμια οἰκονομία. Ἡ ἀντοχὴ ὅλων ἀπέναντί του ἐξαρτᾶται ἀπ’ τὸ μέγεθος καὶ τὴν δυναμικὴ ἑκάστης οἰκονομίας, καὶ ἡ ἀγγλικὴ εἶναι πλέον μικρὴ καὶ ἀπομονωμένη, μὲ ἀδύναμες δομές ἀμύνης· ὁ πρωθυπουργός της ἀντιλαμβάνεται τώρα τὴν κατάσταση καὶ τὸ ἀδιέξοδό του, διότι οὐδεὶς τοῦ ἔχει ἐμπιστοσύνη, ὅταν ἔχει ἐπιδείξει τόση ὑπεροψία ἀπέναντι ὅλων.