Ζήτημα μαρμάρων Παρθενῶνος

Τὴν ἐπιστροφὴ τῶν μαρμάρων τοῦ Παρθενῶνος ἀπ’ τὸ Βρεταννικὸ Μουσεῖο στὸν ἱερό μας βράχο ζητᾶνε ὅλο καὶ περισσότεροι, στὴν Βρεταννία καὶ στὴν Ἀμερική, ἀπ’ τὸν Μπόρις Τζόνσον· τὰ δημοσιεύματα πολλὰ καὶ μάλιστα ἀπὸ ἐπώνυμους καὶ σὲ ἔγκυρες ἐφημερίδες. Ὁ πρωθυπουργός της δὲν ἔχει ἀπαντήσει, ἀλλὰ εἶναι σὲ δύσκολη θέση, καθὼς ἡ χώρα του, μετὰ τὸ Brexit, ἔχει ἀπωλέσει μεγάλο μέρος τοῦ διεθνοῦς κύρους της, ὅπως φαίνεται ἀπ’ τὸν παραγκωνισμό της στὰ κρίσιμα θέματα, ἐνῶ ὑφίσταται καὶ τὶς οἰκονομικὲς συνέπειές του· οὐδεὶς πιστεύει, ὅτι θὰ ἐνδώσει ἡ βρεταννικὴ κυβέρνηση στὶς πιέσεις, ἀλλὰ ὅλοι ἀποδέχονται, ὅτι ἔχει χάσει πολλὰ στὴν διεθνῆ σκηνὴ καὶ ὅτι ἐξαντλεῖ τὶς δυνάμεις ἀμύνης της. Σὲ θέση ἀπολογίας εἶναι, καὶ ὁ πολιτισμὸς ἀγνοεῖται πολὺ δύσκολα.