Ἔγκαιρη ὀχύρωση τῆς χώρας κατὰ τῆς ἐπιδημίας

Ἡ πράξη νομοθετικοῦ περιεχομένου, γιὰ τὰ μέτρα προστασίας ἀπ’ τὴν ἐπιδημία, ἦταν ἐπιβεβλημένη· ὅλες οἱ ὀργανωμένες πολιτεῖες τὰ λαμβάνουν, ἐγκαίρως καὶ λεπτομερῶς. Ὁ κοροναϊὸς θὰ χτυπήσει τὴν πόρτα μας, ἀργὰ ἢ γρήγορα, εὐχόμαστε κάπως ἀργά, ἀλλὰ δὲν μᾶς ἀκούει, ἔχει τὴν λογική του. Οἱ μαθητὲς τῶν σχολείων ἐπέστρεψαν ἀπ’ τὴν γειτονικὴ χώρα, ἐνῶ εἶναι φρόνιμο ἡ τήρηση τῶν κανόνων νὰ εἶναι αὐστηρὴ στὶς πύλες εἰσόδου, κυρίως Κέρκυρα, Ἡγουμενίτσα, Πάτρα, διότι σὲ αὐτὲς δίδεται ἡ πρώτη μάχη· τὸ ἰατρικό μας προσωπικὸ εἶναι πολὺ κατάλληλο καὶ τὸ ἔχει ἀποδείξει, ὅπως ὁλόκληρος ὁ κρατικὸς μηχανισμός, ὁ συντονισμός του κρίνεται αὐτὲς τὶς στιγμὲς καὶ ἡ ἡρεμία στὴν λήψη τῶν ἀποφάσεων. Ἡ κυβέρνηση ἔχει ἀποδείξει, διαθέτει τὴν φρόνηση…