Κατασκευὴ δομῶν ὑποδοχῆς

Ἡ κατασκευὴ τῶν δομῶν ὑποδοχῆς μεταναστῶν στὰ νησιὰ τοῦ Βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου ἄρχισε χθές, μὲ διαμαρτυρίες κατοίκων τους καὶ παρέμβαση τῆς Ἀστυνομίας, καθὼς χρειάσθηκε καὶ χρήση χημικῶν, γιὰ τὴν ἔναρξή τους· ἄλλη λύση δὲν ὑπάρχει, διότι εἶναι καὶ τὸ πρόβλημα τῆς ἀπωλείας τοῦ δικαιώματος ἐπιστροφῆς τους στὴν Τουρκία. Τὰ ἔργα τελικὰ προχωροῦν ἀρκετὰ γρήγορα, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποκατάσταση κάποιας τάξεως στὰ νησιὰ καὶ τὴν ἀπαλλαγή τους ἀπ’ τὴν καθημερινὴ κυκλοφορία τῶν μεταναστῶν στοὺς δρόμους· ἡ ἐπίσπευση τοῦ ἄλλου βήματος ἐπείγει, ἡ ἀλλαγὴ τῶν κανονισμῶν τῆς Εὐρώπης, ὥστε νὰ γίνει κανονικὴ κατανομὴ τῶν προσφύγων στὶς χῶρες της. Ἡ πολιτικὴ ἀντιπαράθεση δὲν εἶχε πολὺ ἔντονο χαρακτῆρα, καθὼς καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ περιορίσθηκε στὶς συνήθεις κορῶνες του, ἀλλὰ χωρὶς ὀξύτητα καὶ μόνο γιὰ ἐσωκομματικὴ κατανάλωση· ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι δὲν λύεται εὔκολα τὸ μεταναστευτικό, μὲ τὰ σύνορά μας μὲ τὴν Τουρκία, ἀρκετὰ προσβάσιμα.