Ἐπιδημία, πρόκληση Εὐρώπης

Σὲ πρόκληση γιὰ τὶς δυνάμεις συνοχῆς τῆς Εὐρώπης μετατρέπεται ὁ κοροναϊός, καθὼς ἔχει εἰσβάλει στὴν Ἰταλία, μὲ ἄμεση τὴν ἀπειλὴ γιὰ τὶς ὑπόλοιπες χῶρες της· ὁ Ἐπίτροπος Ὑγείας στὶς Βρυξέλλες συντονίζει τὴν ὑγειονομικὴ πολιτικὴ τῶν ἑταίρων, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν ἔκρινε ἀπαραίτητη τὴν κήρυξη καταστάσεως συναγερμοῦ γιὰ τὴν Ἕνωση· ὁπωσδήποτε κάθε χώρα λαμβάνει τὰ μέτρα της, γιὰ προστασία της ἀπ’ τοὺς ἑταίρους μὲ ἰό, ἀλλὰ αὐτὰ κινοῦνται ἐντὸς τῶν προβλεπομένων ὁρίων. Ἔτσι, ἡ Αὐστρία διέκοψε τὶς σιδηροδρομικὲς συγκοινωνίες μὲ τὴν Ἰταλία, μὲ τὴν ἔκρηξη τῆς ἐπιδημίας, ἀλλὰ δὲν ἐπέμεινε στὴν διακοπὴ καὶ ἐπέβαλε στὴν συνέχεια αὐστηροὺς ἐλέγχους στὰ σύνορα· ἡ δοκιμασία εἶναι σοβαρή, καθὼς γιὰ πρώτη στὰ ἑξηνταπέντε χρόνια της ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀντιμετωπίζει τὴν ἀπειλὴ σοβαρῆς ἐπιδημίας. Ἡ κλιμάκωση τῶν μέτρων καὶ ἡ συμμόρφωση μὲ τὶς ὑποδείξεις τῆς Ἐπιτροπῆς κρίνει τὴν συνοχή της. Ἤδη αὐτὴ φαίνεται διασφαλισμένη.