Τουρκία, ὁμολογία νεκρῶν

Σὲ νέα ὁμολογία νεκρῶν Τούρκων στρατιωτῶν, σὲ Συρία καὶ Λιβύη, προέβη ὁ Ταχὶπ Ἐρντογάν, χαρακτηρίζοντας τους μάλιστα ἥρωες τῆς χώρας, ἀλλὰ μὲ ἄμεση ὁμολογία, ὅτι ὁ στρατός του πολεμάει στὰ δύο μέτωπα καὶ ἔμμεση, ὅτι βρίσκεται σὲ κατάσταση ἀμύνης· ἡ Ἄγκυρα ἀναγνωρίζει, ὅτι δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα στὸ ἔδαφος κερδίσαι τὸν πόλεμο, κι οὔτε κἂν διασφαλίσαι τὴν ζωὴ τῶν ἀνδρῶν της στὶς μάχες, ὅταν λίγες μέρες πρὶν ἀπειλοῦσε μὲ σαρωτικὴ συντριβὴ τῶν πάντων. Ὁ Σεγκέι Λαβρὼφ εἶναι σαφέστατος στὶς προειδοποιήσεις του, δὲν ἐξεπληρώθησαν οἱ δεσμεύσεις τῆς Τουρκίας, γιὰ διακοπὴ κάθε συνεργασίας μὲ τὶς τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις τοῦ Ἰντλίμπ, οὔτε ἀνάκληση τῶν μισθοφόρων τους ἀπ’ τὴν Λιβύη, ἐνῶ ὁ συνάδελφος του ὑπουργὸς Ἀμύνης ὑπενθύμισε, ὅτι ὁ ἐναέριος χῶρος τῆς Συρίας ἐλέγχεται ἀπολύτως ἀπ’ τὴν ἀεροπορία του. Στὴν Γενεύη διεκόπησαν οἱ συνομιλίες τῶν ἀντιμαχομένων στὴν Λιβύη, μὲ τὸν Χαφτὰρ κυρίαρχο…