Ἐμφάνιση πρώτου κρούσματος στὴν Θεσσαλονίκη

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ πρώτου κρούσματος στὴν Θεσσαλονίκη ἔχει θέσει σὲ συναγερμὸ τὶς ὑγειονομικὲς ἀρχές· γυναῖκα, 38 ἐτῶν, μὲ πρόσφατη ἐπίσκεψη στὴν Ἰταλία καὶ ὑψηλὸ πυρετὸ εἰσήχθη στὸ ΑΧΕΠΑ σὲ θάλαμο ἀπομονώσεως, ὅπου ἡ ἐξέταση ἔδειξε θετική. Ἀμέσως ἀναζητήθηκαν, τὰ ἄτομα ποὺ εἶχαν ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μαζί της, καὶ ἐτέθησαν σὲ αὐστηρὴ ἐξέταση καὶ καραντίνα· ἡ πρόληψη εἶναι τὸ καλύτερο φάρμακο· ταυτοχρόνως ἐδόθησαν ὁδηγίες, γιὰ ὑψηλότερο συναγερμὸ στὶς εἰσόδους τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν γειτονικὴ χώρα καὶ τὴν ἐξονυχιστικὴ ἐξέταση, ὅσων ἔρχονται. Οἱ ἐλπίδες ὅλων στηρίζονται στὸν περιορισμὸ τῆς νόσου στὴν κυρία τῆς Θεσσαλονίκης, ἂν καὶ ἐξετάζονται δύο ἀκόμη περιπτώσεις μὲ ὑψηλὸ πυρετὸ στὴν Κατερίνη, ἐνῶ τὸ δεῖγμα γιὰ τὸν ἀσθενῆ τοῦ «Ἀττικοῦ» νοσοκομείου ἦταν εὐτυχῶς ἀρνητικό.