Γαλλία, ἀεροναυτικὴ βάση

Τὴν διευκόλυνση τῶν ἀεροναυτικῶν μονάδων της στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, μὲ τὴν παραχώρηση βάσεως στὴν Ἑλλάδα, ἔχει ζητήσει ἐπισήμως ἡ Γαλλίδα ὑπουργὸς Ἀμύνης, κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή της στὴν Ἀθήνα· τὸ αἴτημα ἔγινε δεκτὸ καὶ συζητεῖται ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, ὡς πρὸς τὴν ἐπιλογὴ τῆς τοποθεσίας τῆς βάσεως, μὲ τὴν προσοχή τους στὴν Κρήτη καὶ στὰ νησιά. Στὴν πράξη πρόκειται γιὰ βάση εὐρωπαϊκή, καθὼς ὅλοι οἱ ἑταῖροι θὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα παρουσίας σὲ αὐτήν, ἀφοῦ καὶ τώρα συμμετέχουν στὶς ἀεροναυτικὲς ἀσκήσεις στὴν περιοχή, ὑπὸ τὸ ἀεροπλανοφόρο «Σὰρλ Ντεγκώλ». Πρόκειται γιὰ τὸ ἀποφασιστικὸ βῆμα τῆς ἑνιαίας ἐξωτερικῆς καὶ ἀμυντικῆς πολιτικῆς τῆς Εὐρώπης, μὲ εὐρύτερες διεθνεῖς προεκτάσεις· οἱ Εὐρωπαῖοι ἀσκοῦν τὴν αὐτόνομη πολιτική τους καὶ παρουσία τους, χωρὶς τὴν ἐπικάλυψη τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῶν Ἀμερικανῶν. Οἱ ἄλλες δυνάμεις ἀναγνωρίζουν τὴν παρέμβασή τους καὶ τὴν ἀποδέχονται, ἑκόντες ἄκοντες οἱ ὑπερατλαντικοὶ σύμμαχοι…