Ἀμυντικὴ θωράκιση Εὐρώπης

Στὴν ἀμυντικὴ θωράκιση τῆς Εὐρώπης, ἀπ’ τὴν εἰσβολὴ τῆς ἐπιδημίας, ἀποβλέπουν τὰ σχέδια τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀλλὰ περισσότερο ἐμμένουν στὴν ἐγρήγορση τῶν ἐθνικῶν μηχανισμῶν ὑγείας· στὴν Ἰταλία ὁ ἰὸς ἐξαπλοῦται, ἐνῶ στὴν ἀγορὰ σημειώνονται σκηνὲς πανικοῦ, καθὼς ἀδειάζουν τὰ σοῦπερ μάρκετ, μὲ τὴν κυβέρνησή της σὲ κατάσταση ἀδυναμίας καὶ στὸ Παρίσι σημειώθηκε ὁ πρῶτος Γάλλος νεκρός. Στὴν Ἱσπανία ἐκδηλώθηκαν ἐπίσης κρούσματα, ὅπως καὶ σὲ Κροατία καὶ Αὐστρία, ἐνῶ ἐλάχιστες εἶναι οἱ ἀπρόσβλητες ἀκόμη χῶρες· ἡ πρόληψη καὶ ἡ τήρηση τῶν κανονισμῶν ὑγιεινῆς εἶναι ἡ καλύτερη προστασία. Στὴν Κίνα μειώνονται τὰ κρούσματα καὶ οἱ νεκροί, ἐνῶ αὐξάνοται οἱ ἀποθεραπευθέντες, ποὺ ἀνῆλθαν σὲ 29715, μὲ τοὺς ἀσθενεῖς 78064· οἱ ἐπιχειρήσεις ἐπέστρεψαν στὴν λειτουργία τους, ἐνῶ σχεδιάζονται μέτρα τονώσεως τῆς οἰκονομίας. Στὸ Ἰρὰν ἡ κατάσταση εἶναι κρίσιμη, ἐνῶ ἐξαπλώθηκε ὁ κοροναϊὸς σὲ Ἰρὰκ καὶ Συρία, μὲ ἀπειλὴ τὰ ἕρμαια στρατόπεδα τῶν μεταναστῶν…