Πτωτικῶν τάσεων συνέχεια

Ἡ ἐπιδημία συνεχίζει τὴν ἴωσή της στὶς κεφαλαιαγορές, ἂν καὶ κάπως περιορισμένα χθές, ἀλλὰ ἡ Ἀθήνα κράτησε τὴν πρώτη θέση, μὲ 3,5%· τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,0887 δολλάρια καὶ 120,2780 γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1655,90, πετρέλαιο, 53,76. Οἱ ἐπενδυτὲς φοβοῦνται τὶς οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὴν κήρυξη πανδημίας, καθὼς ὁ κοροναϊὸς ἐξαπλώνεται πλέον στὶς ἀναδυόμενες χῶρες, ὅπου καὶ τὰ μέσα ὑγιεινῆς καὶ νοσοκομειακῆς περιθάλψεως εἶναι ἐλλιπῆ· στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἡ Ἐπιτροπὴ σταθμίζει τὴν ἐμφάνιση νεκροῦ στὸ Παρίσι καὶ ἄλλων δύο στὴν Ἰταλία, ἀλλὰ σκέπτεται πολὺ τὴν ἐκδήλωση πανικοῦ, ἂν κηρύξει κατὰσταση συναγερμοῦ. Τὰ πολιτικὰ περνοῦν πλέον σὲ δεύτερη μοῖρα, καθὼς ὁ ἰὸς εἰσέβαλε καὶ στὴν Συρία, ὅπου καὶ ἡ μετάδοση τῆς νόσου θεωρεῖται πολὺ πιὸ εὔκολη, μὲ τὰ τεράστια στρατόπεδα προσφύγων καὶ στρατευμάτων· ἡ Ἄγκυρα εἶναι πιὸ προβληματισμένη σὲ αὐτά, διότι τὴν ὁδηγοῦν στὴν λήψη αὐστηρῶν προστατευτικῶν μέτρων.