ΑΣΟΕΕ, δοκιμὴ συγκρούσεως

Ἡ ἀπροκάλυπτη στήριξη ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, τῶν κουκουλοφόρων τῆς ΑΣΟΕΕ καὶ τῶν ὁμοϊδεατῶν τους στὰ ἐπεισόδια στὰ νησιὰ, θεωροῦνται ἁπτὴ ἀπόδειξη ὅτι ἑτοιμάζει κλιμάκωση τῆς πολώσεως, ὡς ἀπάντηση στὶς ἀποκαλύψεις τῆς Νοβάρτις· ὁ Ναπολεοντίσκος γνωρίζει ἄριστα, ὅτι ὁ Ρασποῦτιν, ἡ Εἰσαγγελεὺς καὶ οἱ προστατευόμενοι μάρτυρες δὲν θὰ γίνουν Ἰφιγένειες γιὰ χάρη του. Στοὺς πολιτικοὺς κύκλους κυκλοφορεῖ ἡ πληροφορία, ὁπότε κινητοποιεῖ τοὺς ἀπομείναντες παρακρατικοὺς ὑπὸ τὸν ἔλεγχό του, μὲ τὴν συνδρομὴ τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων, γιὰ προστασία του· λέγεται, ὅτι ἔχει καταλήξει στὸ συμπέρασμα, ὅτι θὰ παραπεμφθεῖ κι ὁ ἴδιος σὲ κάποια φάση τῆς δικαστικῆς διαδικασίας, ἀλλὰ ὄχι ἀπ’ τὴν κυβέρνηση κι αὐτὸ τοῦ προκαλεῖ παράκρουση, ἐπειδὴ δὲν θὰ μπορεῖ νὰ ἐπικαλεσθεῖ τὴν πολιτικὴ δίωξη, μὲ γνωστὲς τὶς παρενέργειες.