Ἐπίσκεψη Τρὰμπ σὲ Ἰνδίες

Ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ στὶς Ἰνδίες συνοδεύθηκε ἀπ’ τὴν αὐτοκρατοτικῆς χλιδῆς ὑποδοχή του, ἀλλὰ καὶ τὶς μαζικὲς διαδηλώσεις στὸ Νέο Δελχί, μὲ εἴκοσι νεκροὺς καὶ περισσότερους τραυματίες· ὁ Ναρέντρα Μόντι ἦταν πολὺ φιλικὸς καὶ ὑπέγραψε συμφωνίες γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν σὲ πρῶτο ἐμπορικὸ ἑταῖρο τῆς χώρας του, ἀλλὰ καὶ παραγγελίες πολεμικοῦ ὑλικοῦ, ἀξίας τριῶν δις δολλαρίων. Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος φιλοδοξεῖ ἀποσπάσαι τὴν μεγάλη χώρα ἀπ’ τὴν οἰκονομικὴ ἐξάρτησή της ἀπ’ τὴν Κίνα καὶ τὴν στρατιωτική της ἀπ’ τὴν Ρωσία· θεωρεῖται δύσκολο τὸ βῆμα αὐτό, ἐπειδὴ δὲν εἶναι καὶ τόσο συμπληρωματικὲς ἡ ἰνδικὴ καὶ ἀμερικανικὴ οἰκονομία, ἐνῶ πιστεύεται ὅτι εἶναι ἀδύνατη ἡ διατάραξη τῆς ρωσοϊνδικῆς ἀμυντικῆς συνεργασίας μὲ ἐκκίνηση ἀπ’ τὴν σοβιετικὴ περίοδο.