Ἀγωνία γιὰ μεταφορὰ πολιτικῆς ἀντιπαραθέσεως

Ἡ προσπάθεια τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιὰ μεταφορὰ τῆς πολιτικῆς ἀντιπαραθέσεως στὰ γεγονότα τῶν νησιῶν καὶ στὴν ἐπίκληση τῆς κρατικῆς βίας δείχνει ἀγωνιώδης· ἡ πλεκτάνη κατὰ τῶν νησιωτῶν μὲ τοὺς φερτοὺς κουκουλοφόρους καὶ τὰ τρωκτικὰ τῶν μεταναστευτικῶν κονδυλίων δὲν ἀπέδωσε, ἐνῶ γεννῶνται ἀπορίες γιὰ τὸν ρόλο τοῦ περιφερειάρχου, μὲ τὶς ἀκροδεξιὲς καὶ ἀκροαριστερὲς διασυνδέσεις του. Ἡ ἐπιχείρηση ἦταν πολὺ πρόχειρα σχεδιασμένη καὶ ἄσχημα ἐκτελεσμένη, ἐπειδὴ ἀπέδειξε περίτρανα τὴν ταυτότητά της, μὲ τὰ ὅσα ἐπιχειροῦσαν οἱ παρακρατικοὶ τὴν προηγούμενη τετραετία· ἡ πλήρης διαλεύκανση τῆς Νοβάρτις καὶ τῶν ἄλλων σκανδάλων θὰ γίνει, ὅσο κι ἂν ἀντιδροῦν τὰ παραδικαστικὰ κυκλώματα, ἡ λογοδοσία ὅλων ἔρχεται. Οἱ παρασυναγωγὲς τοῦ Μεγάρου Μαξίμου βαρύνουν πρωτίστως τὸν ἔνοικό του καὶ ἐπιβάλλεται ἡ ἀπολογία του δεόντως.